Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vatamanu, Maria; Aghenosova, Irina (AMTAP, 2020)
  Lucrarea, deja tradiţională, este realizată în scopul informării utilizatorilor despre achiziţiile anuale ale Bibliotecii, indiferent de anul de apariţie. Este o publicaţie profesională care aduce în atenţie noutăţile ...
 • Nechiforeac, Vasilisa; Scorpan, Irina; Teodor, Svetlana (AMTAP, 2019)
  Lucrarea, deja tradiţională, este realizată în scopul informării utilizatorilor despre achiziţiile anuale ale Bibliotecii, indiferent de anul de apariţie. Este o publicaţie profesională care aduce în atenţie ...
 • Berezovicova, Tatiana (AMTAP, 2019)
  Lucrarea de față reprezintă un suport de curs la disciplina Armonie și vine în ajutorul studenților și elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ muzical superior și preuniversitar, de la specialitățile Muzicologie ...
 • Barbanoi, Hristina (AMTAP, 2021)
  The HARMONY. Course support (Ist volume) is a methodological-didactic work intended for first year students of Folk instruments, Orchestral instruments (aerophone instruments) and Light music and Jazz instruments study ...
 • Barbanoi, Hristina (AMTAP, 2021)
  The HARMONY. Course support (IInd volume) is a methodological-didactic work intended for second year students of Folk instruments, Orchestral instruments (aerophone instruments) and Light music and Jazz instruments study ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Course support is intended for students from licentiate program, whose main field of study is Fine Arts, especially for the speciality: painting; graphics; sculpture; design and decorative arts, but can also be used by ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Course support is intended for students from licentiate program, whose main field of study is Fine Arts, especially for the speciality: painting; graphics; sculpture; design and decorative arts, but can also be used by ...
 • Târțău, Svetlana (2018)
  Conținutul acestei lucrări reflectă experimentele teatrale inovatoare create de Bread and Puppet Theatre și Environmental Theatre în concordanță cu cele mai răspândite reforme realizate în anii ’60 – ’80 ai secolului XX. ...
 • Târțău, Svetlana (2017)
  Disciplina Avangardă şi experiment în teatrul contemporan este destinată masteranzilor (ciclul II) de la specialitățile 216.1 Actorie, 216.2 Teatrologie, 216.3 Regie, având scopul aprofundării cunoștințelor referitoare la ...
 • Panfil, Lidia (AMTAP, 2014)
  Actul concertistic, ca formă intrinsecă a activităţii culturale, dispune de un potenţial extraordinar în virtutea specificităţii sale, fapt decisiv în contextul dezvoltării şi educaţiei viitoarei personalităţi. Funcţiile ...
 • Avasiloaie, Rodica; DoniI, Gutiera (AMTAP, 2011)
 • Şimbariov, Ana (AMTAP, 2018)
  Disciplina Citirea partiturilor corale ocupă un loc important în programul de studiu pentru dirijori de cor, fiind repartizată pe trei ani de studii. Suportul de curs este adresat viitorilor dirijori, care se pregătesc ...
 • Gîrbu, Ecaterina (AMTAP, 2020)
  Lucrarea metodică întitulată Claude Debussy – întemeietorul impresionismului muzical include un material didactic care vine în ajutorul studenților pentru a contribui la consolidarea cunoștințelor din cadrul cursului de ...
 • Batrîncea, Ion; Guţu, Zoia (CEP USM, 2019)
  The work presents a methodical material as a support for teaching the disciplines of the choreographic cycle Composition and dance assembly and The art of ballet master, Theory of choreography. The purpose of the work is ...
 • Sambriş, Elena (CEP USM, 2019)
  Ghidul metodic abordează probleme ce vizează alcătuirea acompaniamentului in cadrul predării disciplinei ,,Armonia". In publicaţia de faţă sunt examinate aspectele teoretice ale structurii şi tipurilor de figuraţie. De ...
 • Bunea, Diana (2014)
  The study treats an inedited topic based on some interviews and recordings from the last years from Edinets, a small town that still keeps the memory of a famous lautar art that once shined there. The author investigates ...
 • Ciobanu, Ghenadie (2019)
  În prezentul articol am încercat să identificăm unele percepții ale compozitorului și muzicologului Cornel Țăranu despre lume și despre orânduirea ei, prin prisma valorilor inerente operei sale și a ierarhiei lor. Fenomenele ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2021)
  The methodological guide is intended for research master's degrees in Arts study (021),professional formation Fine Arts (0213), Decorative arts (0214) and Fashion Design and interior design (0212), but it can also be used ...

Search DSpace

Browse

My Account