Show simple item record

dc.contributor.author Rașchitor, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-07-09T13:07:25Z
dc.date.available 2020-07-09T13:07:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation RAȘCHITOR, Tatiana. Arta medievală: suport de curs. Chișinău: AMTAP, 2020. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3226-4-5
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/112
dc.description.abstract Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile: pictură; grafică; sculptură; design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de reprezentanții altor specialități. Lucrarea metodică tratează teme, care corespund curriculei la disciplina Istoria artelor: Arta Romanică, Arta Gotică, Arta Bizantină, Arta Moldovei Medievale secolele XIV-XVI-ce și Arta Rusă Veche. Unitățile de curs prezentate în cadrul suportului de curs Arta Medievală sunt binevenite pentru formarea unei aptitudini ştiinţifice cu privire la istoria artelor plastice și altoirea unei culturi artistice viitorilor profesioniști. Lucrarea dată poate servi ca bază în predarea cursului de Istoria artelor în alte instituţii de învăţământ. en_US
dc.description.abstract Course support is intended for students from licentiate program, whose main field of study is Fine Arts, especially for the speciality: painting; graphics; sculpture; design and decorative arts, but can also be used by representatives of other specialties. Methodological support deals with topics that correspond to the curriculum of the discipline Art history: Romanesque art, Gothic art, Byzantine art, Art of Principality of Moldavia XIV-XVI century and Old Russian Art. The course units presented in the course support Medieval Art are welcome for the formation of a scientific skill in the history of fine arts and the grafting of an artistic culture to future professionals. The given course support can serve as a basis for teaching Art History discipline in other educational institutions.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject istoria artei en_US
dc.subject artă medievală en_US
dc.subject art history en_US
dc.subject medieval art en_US
dc.title ARTA MEDIEVALĂ: suport de curs en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account