Show simple item record

dc.contributor.author Rașchitor, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-06-03T06:53:22Z
dc.date.available 2021-06-03T06:53:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation RAȘCHITOR, Tatiana. Curente şi sinteze în artele moderne: ghid metodic. Chişinău: AMTAP, 2021. ISBN 978-9975-3453-6-1 (PDF) en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3453-6-1
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/136
dc.description.abstract Ghidul metodic este destinat ciclului II, programului de master de cercetare în domeniul general de studiu Arte (021), domeniului de formare profesională Arte plastice (0213), Arte decorative (0214) și Design vestimentar și design interior (0212), dar poate fi utilizat și în altedomenii. Studiul metodic tratează teme, care corespund curriculei la disciplina Curente și sinteze în artele moderne elaborate pentru specialitatea Istoria și teoria artelor vizuale și cuprinde: Introducere în arta modernă (etimologia, definirea domeniului de studii, trăsăturile artei moderne, periodizarea și curentele specifice ale artei moderne, postmodernismul); Artă și artist în modernitate – identitate, tipologii și menire; Lumea artei în modernitate – actori și roluri; Teoria artei moderne și contemporane; Morfologia și iconografia artei moderne; Arta și noile tehnologii. Unitățile de curs prezentate în cadrul ghidului metodic Curente și sinteze în artele moderne sunt binevenite pentru formarea unei aptitudini ştiinţifice cu privire la istoria artelor moderne și altoirea viitorilor specialiști unor cunoștințe teoretice de sinteză, cu caracter interdisciplinar. Acest ghidul metodic poate sluji ca reper pentru predarea cursului de Curente și sinteze în artele moderne în alte instituţii de învăţământ. en_US
dc.description.abstract The methodological guide is intended for research master's degrees in Arts study (021),professional formation Fine Arts (0213), Decorative arts (0214) and Fashion Design and interior design (0212), but it can also be used in other fields. Methodological guide deals with topics that correspond to the curriculum of the discipline Movement and synthesis in modern arts for specialty History and theory of visual arts and includes: Introduction to Modern Art (etymology, definition of the field of study, features of modern art, periodization and movements of modern art, postmodernism); Art and artist in modernity - identity, typologies and role; Art world - actors and roles; Modern art theory; Morphology and iconography of modern art; Art and new technologies. The course units presented in the methodological guide Movement and synthesis in modern arts are welcome for the formation of a scientific skill in the history of modern arts and the grafting of interdisciplinary theoretical approach to the future professionals. The given methodological guide can serve as a basis for teaching Movement and synthesis in modern arts discipline in other educational institutions.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject artă modernă en_US
dc.subject artă contemporană en_US
dc.subject artist plastic en_US
dc.subject postmodernism en_US
dc.title CURENTE ŞI SINTEZE ÎN ARTELE MODERNE: ghid metodic en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account