Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Repozitoriu Instituțional

Academy of Music, Theatre and Fine Arts Institutional Repository

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕМБРА: метод. разраб.

Show simple item record

dc.contributor.author Pîslari, Snejana
dc.date.accessioned 2021-09-22T20:06:14Z
dc.date.available 2021-09-22T20:06:14Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation ПЫСЛАРЬ, Снежана. Методологические основы изучения музыкального тембра: метод. разраб. Кишинэу : AMTAP, 2021. 48 p. ISBN 978-9975-3199-3-5 (PDF).
dc.identifier.isbn 978-9975-3199-3-5 (PDF)
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/139
dc.description.abstract Lucrarea Bazele metodologice ale cercetării timbrului în muzică este concepută ca un ghid metodologic pentru studenții din instituțiile de învățământ muzical superior (ciclul I și II) și are un caracter interdisciplinar. Ea se adresează în primul rând tinerilor compozitori și muzicologi, care însușesc bazele profesiei în cadrul cursurilor didactice Organologie, Orchestrație, Istoria stilurilor orchestrale, Orchestra Contemporană, Сompoziție. Scopul acestui ghid metodologic constă în sistematizarea informației despre evoluția gândirii timbrale, în formularea definiției timbrului, în identificarea celor trei abordări complementare ale studierii esenței sale, în dezvăluirea proprietăților și funcțiilor lui: acustice, psihologice și muzicologice. Printre problemele abordate în acest ghid se analizează rolul timbrului în dramaturgia și forma muzicală, îmbinarea funcțiilor compoziționale și de expresivitate, corelația timbrului cu alte mijloace de expresie. Acest ghid este prima încercarea științifico-metodologică din Republica Moldova, în care, pe baza lucrărilor muzicologice sunt analizate aspectele teoretice ale studierii timbrului și se sistematizează informația despre evoluția gândirii timbrale în muzica europeană. La fel, lucrarea conține planul de analiză a partiturii unei lucrări orchestrale, un exemplu de referat la istoria stilurilor orchestrale și un test la istoria stilurilor orchestrale. en_US
dc.description.abstract Methodological guide Methodological base for studying musical is intended for students of music universities of the first and second cycle that offer graduate and post-graduate programs and is of interdisciplinary nature. It is addressed, first of all, to young composers and musicologists who master the foundations of their future profession within the framework of training courses in Organology, Orchestration, History of Orchestral Styles, Contemporary Orchestra and Composition. The purpose of this methodological guide is to systematize information about the evolution of timbre thinking, formulate the definition of timbre, and identify three complementary approaches to the study of its essence, disclosure of its properties and functions: acoustic, psychological and musicological. Among the problems, raised in this guide, are the following: the role of timbre in musical forms and dramaturgy, combining the compositional and expressive functions of musical timbre and the relationship of timbre with other means of expression. This guide is the first scientific and methodological development in the Republic of Moldova, in which, based on musicological works of authors, theoretical aspects of the study of timbre are analyzed and information about the evolution of timbre thinking in European music is systematized. Additionally, the guide contains a plan for analyzing the score of orchestral work, a template essay on the History of orchestral styles and a test on the History of orchestral styles.
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject dramaturgie timbrală en_US
dc.subject orchestră simfonică en_US
dc.subject timbru mixt en_US
dc.subject timbru pur en_US
dc.title МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕМБРА: метод. разраб. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account