Browsing 4. Materiale metodico-didactice by Title

Sort by: Order: Results:

 • Badrajan, Svetlana; Slabari, Nicolae (AMTAP, 2019)
  Suportul de curs Etape în apariția și dezvoltarea profesionalismului instrumental de tradiție orala este important pentru completarea surselor didactice la disciplina Istoria artei interpretative la instrumente populare, ...
 • Lapicus, Anatolie; Mahovici, Iurie (S. n., 2014)
  Vă prezentăm al patrulea volum de transcrieri pentru două piane la patru mâini Din repertoriul duetului pianiștilor Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici, dedicat aniversării a 20 de ani de activitate artistică. La prima ...
 • Gamurari, Pavel (AMTAP, 2022)
  Lucrarea metodică Flaut este elaborată ca un suport de curs și vine în ajutorul studenților din anul I de studii pentru consolidarea cunoștințelor în cadrul disciplinei Teoria instrumentelor, prevăzută pentru studiere în ...
 • Negură, Ion (AMTAP, 2017)
  Ghidul metodic Formarea deprinderilor de interpretare la nai este dedicat particularităților de interpretare la nai, instrument care a devenit o parte indispensabilă a culturii muzicale românești, fiind pe larg solicitat ...
 • Badrajan, Svetlana (AMTAP, 2019)
  La elaborarea acestul ghid au fost consultate lucrări metodice ale genului din diferite domenii de studii ciclul I de la USM, UPS Ion Creangă, US Alecu Russo din Bălți, ULIM ș.a. și valorificate ținând cont de conținutul ...
 • Roman, Ruslana (AMTAP, 2021)
  Lucrarea metodică Ghidul practicii pedagogice este elaborat în ajutorul studenților din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și conducătorilor și coordonatorilor practicii pedagogice. În lucrarea ...
 • Tcacenco, Victoria (AMTAP, 2022)
  Scopul suportului metodic сonstă în cercetarea pluridimensională a fenomenelor hip-hop și rap în cultura contemporană de masă. Sunt analizate aspecte sociocuturale ale fenomenului, ideile și conceptele de bază, reflectate ...
 • Andrieş, Vladimir (AMTAP, 2012)
  Lucrarea include analiza particularităților compoziționale și interpretative ale Concertului pentru violă și orchestră de B. Bartók în vederea identificării principalelor dificultăți tehnice și artistice precum și unele ...
 • Andrieş, Vladimir (AMTAP, 2012)
  Lucrarea include analiza particularităților compoziționale și interpretative ale Concertului pentru violă și orchestră de A.Rolla în vederea identificării principalelor dificultăți tehnice și artistice precum și unele ...
 • Badrajan, Svetlana (AMTAP, 2019)
  Lucrarea metodica Note de curs la disciplina Istoria Artei interpretative vocale populare, care constituie o parte componenta a Planului de învatamânt universitar, la ciclu I/ Licenta este axata pe instruirea studentului ...
 • Gîrbu, Ecaterina (AMTAP, 2020)
  Materialul didactic propus vine în ajutorul studenților pentru a contribui la consolidarea cunoștințelor din cadrul cursului istoriei muzicii universale, constituind în același timp un suport esențial pentru cadrele ...
 • Tcacenco, Victoria (AMTAP, 2022)
  Ghidul metodologic propus atenției Dvs are drept scop de a introduce în circuitul științific național unele teorii menite să trateze specificul jazzului la etapa actuală a evoluției acestuia. Este vorba de ultimele realizări ...
 • Paraschiv-Znatokova, Cristina (AMTAP, 2016)
  Lucrarea metodică Karlheinz Stockhausen: Muzica Universului este concepută ca un suport pentru cursul Istoria muzicii universale, prevăzut pentru anul IV de studii la specialitățile Interpretatare instrumentală, Canto, ...
 • Barbanoi, Hristina (AMTAP, 2023)
  Limbajul armonic al sistemului diatonic este o lucrare metodico-didactică, concepută ca un Suport de curs la disciplina Armonia, destinată studenților ciclului I Licență de la programele de studii: Interpretare instrumentală ...
 • Savelieva, Tamara (AMTAP, 2017)
  Prezentul suport de curs este adresat pianiștilor – în primul rând studenților care se pregătesc pentru activitatea profesionistă de sine stătătoare în calitate de maeștri de concert, dar și tinerilor cadre didactice care ...
 • Roman, Ruslana (AMTAP, 2021)
  Lucrarea de fată este dedicată unei dintre cele mai actuale probleme de constituire ale pianistului – dezvoltării aptitudinii de citire la prima vedere, în special a formării abilității motorii necesare pentru aptitudinea ...
 • Barbanoi, Hristina (AMTAP, 2023)
  Mijloacele armonice ale sistemului cromatic este o lucrare metodico-didactică elaborată ca un suport de curs la disciplina Armonia, destinată studenților ciclului I Licență, de la programele de studii Interpretare instrumentală ...
 • Paraschiv-Znatokova, Cristina (AMTAP, 2016)
  Lucrarea metodică Francis Poulenc Monoopera Vocea umană este concepută ca un suport pentru cursul Istoria muzicii universale, prevăzut pentru anul IV de studii la specialitățile Interpretatare instrumentală, Canto, Dirijat, ...
 • Melnic, Victoria (AMTAP, 2020)
  Suport de curs pentru disciplina Bazele științifice ale muzicologiei prevăzută pentru anul I de studii în cadrul Masteratului la specialitatea Muzicologie. Pornind de la descrierea succintă a diferitor tipuri de cunoaștere ...
 • Badrajan, Svetlana; Bunea, Diana (AMTAP, 2021)
  Notele de curs Obiceiurile calendaristice de iarnă la disciplina Ritualuri populare reprezintă sumarul unui modul ce se desfășoară pe parcursul semestrului II, la anul I de studiu. Tematica largă a acestui compartiment ...

Search DSpace


Browse

My Account