Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice - Repozitoriu Instituțional

Academy of Music, Theatre and Fine Arts - Institutional Repository

7. Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate, conferință științifică internațională