4. Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design

Recent Submissions

  • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2021)
    Ghidul metodic este destinat ciclului II, programului de master de cercetare în domeniul general de studiu Arte (021), domeniului de formare profesională Arte plastice (0213), Arte decorative (0214) și Design vestimentar ...
  • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
    Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile: pictură; grafică; sculptură; design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...
  • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
    Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile pictură, grafică, sculptură, design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...