4. Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design

Recent Submissions

 • Lazarev, Ludmila (AMTAP, 2023)
  În secolul XX noţiunea de peisaj urban, care însemna, iniţial, o specie de peisaj artistic, capătă o nouă conotaţie din perspectivă antropologică şi esteprivită ca parte a realităţii socio-culturale a oraşului, aspectul ...
 • Jabinschi, Ion (AMTAP, 2023)
  Autorul pune în valoare o metodă specifică de dezvoltare a percepţiei vizuale — plein-airul, care este considerată una dintre cele mai eficiente în educaţia artistico-plastică a studenţilor, în special, în formarea şi ...
 • Curchi, Veronica (AMTAP, 2023)
  Comunicarea artistică este modalitatea de exprimare prin intermediul artei şi îşi are originile din cele mai vechi timpuri, odată cu primele manifestări artistice ale fiinţei umane. Arta paleolitică ne relatează viaţa ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2021)
  Ghidul metodic este destinat ciclului II, programului de master de cercetare în domeniul general de studiu Arte (021), domeniului de formare profesională Arte plastice (0213), Arte decorative (0214) și Design vestimentar ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile: pictură; grafică; sculptură; design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile pictură, grafică, sculptură, design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...