4. Materiale metodico-didactice

 

Recent Submissions

 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2023)
  Curente şi sinteze în arta europeană modernă și contemporană este un curs teoretic destinat studenților de la Ciclul II, facultatea Arte Plastice Decorative și Design, facultatea Artă Teatrală, Coregrafie și Multimedia, ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2021)
  Ghidul metodic este destinat ciclului II, programului de master de cercetare în domeniul general de studiu Arte (021), domeniului de formare profesională Arte plastice (0213), Arte decorative (0214) și Design vestimentar ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile: pictură; grafică; sculptură; design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...
 • Rașchitor, Tatiana (AMTAP, 2020)
  Suportul de curs este destinat studenților de la licență din domeniul de formare profesională – Arte Plastice, de la specialitățile pictură, grafică, sculptură, design și arte decorative, dar poate fi utilizat și de ...