5. Departamentul Ştiinţe socio-umanistice şi limbi moderne

Recent Submissions

  • Comendant, Tatiana (2014)
    Tema abordată în prezenta lucrare corelează exigențele înaintate de societate şi concepţia contemporană despre menirea universităţilor. Raportul cultură – ştiinţă este explicat de autor prin unghiul de vedere al ştiinţelor ...