5. Departamentul Ştiinţe Socio-Umanistice şi Limbi Moderne

Recent Submissions

  • Comendant, Tatiana; Caraman, Iurie (2010)
    The social life is characterized by the values that make them appear and disappear, circulate and evolve. The author mentions that the value dimension of society is closely connected wiht the millenary age of autochthones ...
  • Comendant, Tatiana (2014)
    Tema abordată în prezenta lucrare corelează exigențele înaintate de societate şi concepţia contemporană despre menirea universităţilor. Raportul cultură – ştiinţă este explicat de autor prin unghiul de vedere al ştiinţelor ...