Show simple item record

dc.contributor.author Melnic, Victoria
dc.date.accessioned 2019-11-19T09:28:57Z
dc.date.available 2019-11-19T09:28:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation MELNIC, Victoria. Structura şi clasificarea muzicologiei. Chişinău: AMTAP, 2015. en_US
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/63
dc.description.abstract Lucrarea metodică Structura și clasificarea muzicologiei este concepută ca un suport pentru cursul Iniţiere în muzicologie prevăzut pentru anul I de studii la specialitățile Muzicologie și Compoziție. Muzicologia contemporană prezintă o disciplină ştiinţifică extrem de complexă, concretizată printr-o totalitate de ramuri ştiinţifice, toate având acelaşi obiect – cunoaşterea artei sonore în diferitele ei ipostaze. Structura muzicologiei este determinată de diverşi factori de natură obiectivă şi subiectivă. Ea modelează structura activităţii muzicologice şi reflectă nu numai realitatea stării culturii muzicale, ci şi aparatul metodologic de care dispune ştiinţa. Principalele puncte de reper pentru sistematizarea cunoștințelor, inclusiv în muzicologie sunt cele două categorii fundamentale – spațiul și timpul care reprezintă axele existențiale ale vieții și activității omului. Știința despre muzică adoptă și ea conceptul epistemologic de spațiu și timp și își structurează subiectele materiilor sale după două principii preluate din filosofie: sistematic și istoric. În diferite perioade istorice savanții au delimitat branșele muzicologiei în mai multe moduri, reieșind din varii principii. În lucrare sunt expuse și analizate mai multe sisteme de clasificare a științei muzicale începând cu Antichitatea și până în zilele noastre. en_US
dc.description.abstract The methodical work The Structure and Classification of Musicology is intended as a support for the course Introduction in Musicology meant for first-year students who major in Musicology and Composition. Modern musicology is a highly complex scientific discipline materialized through a set of scientific branches, all of them having the same object – knowledge of music art in its various hypostases. The structure of musicology is determined by various subjective and objective factors. It shapes the structure of musicological activities and reflects not only the reality of musical culture, but also the methodological device available in science. The main points for the systematization of knowledge, including musicology are the two fundamental categories – space and time, existential axes representing human life and activity. The science of music also adopts the epistemological concept of space and time and organizes the subjects of its branches according the two main principles taken from philosophy: systematic and historical. In different historical periods scholars have delimited the fields of musicology in several ways, proceeding from various principles. The paper presented and analyzed several classification systems of the musical science from Antiquity to the present day.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject muzicologie en_US
dc.subject practică muzicală en_US
dc.subject teoria muzicii en_US
dc.title STRUCTURA ŞI CLASIFICAREA MUZICOLOGIEI : suport de curs en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account