Show simple item record

dc.contributor.author Guţu, Zoia
dc.contributor.author Apostol, Snejana
dc.contributor.author Batrîncea, Ion
dc.contributor.author Dohotaru, Maia
dc.date.accessioned 2019-11-21T12:25:46Z
dc.date.available 2019-11-21T12:25:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Dansul popular scenic: exersisul la bară: ghid metodologic. Alcăt. Z. Guţu, S. Apostol, I. Batrîncea, M. Dohotaru. Chişinău: AMTAP, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/68
dc.description.abstract Dansul popular scenic face parte din principalele componente ale procesului de pregătire a coregrafilor. Bazându-se pe elemente de balet clasic, pe dansul popular, dramaturgia literară şi cea muzicală, el se întâlnește în majoritatea poemelor şi a tablourilor coregrafice. Cunoaşterea elementelor de bază ale dansului popular scenic contribuie la dezvoltarea gândirii creative a studenţilor – viitorii maeştri de balet şi pedagogi. De această problema s-au preocupat mai mulţi specialişti în domeniul artei coregrafice, în special A. Lopuhov, A. Șireaev, A. Bocearov, K. Richter, K. Zațepina, A. Klimov, S. Lifar. Dar în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor în domeniul artei coregrafice, specificul activităţii maestrului de balet, realizările în domeniul respectiv în republică şi în lume actualmente dispunem de foarte puţin material didactic. Ţinând cont de faptul că învăţământul contribuie esenţial la crearea valorilor artistice şi este supus permanent modernizării, în acest studiu întreprindem o tentativă de a aborda problema dezvoltării tehnicii de interpretare a dansului și gândirii creative la studenţi, de a analiza metodele de predare a lecţiei practice, şi de a sistematiza structura lecţiei de dans popular scenic. Tehnologiile predării dansului popular scenic n-au argumentare teoretică adecvată. În acelaşi timp, ele se află în corelaţie cu tendinţele dezvoltării concepţiei învăţământului formativ. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject dans popular en_US
dc.subject dans scenic en_US
dc.subject exersisul la bară en_US
dc.title DANSUL POPULAR SCENIC:EXERSISUL LA BARĂ: ghid metodologic en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account