ОРГАННОСТЬ КАК ТЕМБРОВО-ФАКТУРНОЕ СВОЙСТВО ОРКЕСТРОВОЙ ТКАНИ В СОЧИНЕНИЯХ П. РИВИЛИСА: метод. разраб.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea Principiul organistic, ca însușire timbral-facturală a discursului orchestral în creațiile lui P. Rivilis din anii 1970-1990 este concepută ca un ghid metodologic pentru studenții din instituțiile de învățământ muzical superior (ciclul I și II) și are un caracter interdisciplinar. Ea se adresează în primul rând tinerilor compozitori, muzicologi și dirijori orchestrei simfonice, care însușesc bazele profesiei în cadrul cursurilor didactice Organologie, Orchestrație, Istoria stilurilor orchestrale, Orchestra Contemporană. În ghidul de față este examinat principiul organistic ca o tratare specială a construirii unei verticale orchestrale, care rar se întîlnește în practica muzicală. Acest principiu de organizare a texturii în creațiile simfonice ale lui P. Rivilis este asociat cu implementarea diferitelor sarcini compoziționale: neofolcloric – în Dansuri simfonice și Unisoane, neobaroc – în Chacona. Această lucrare la fel analizează astfel de manifestări ale principiului organistic, cum ar fi schimbările rare de timbru și orchestrarea terasată, se concentrează pe dispoziția specifică registrală a țesăturii orchestrale.
Methodological guide Organ Thinking as a timbre property of orchestral texture in the works of P. Rivilis 1970-1990 is intended for students of music universities of the first and second cycle that offer graduate and post-graduate programs and is of interdisciplinary nature. It is addressed, first of all, to young composers, musicologists and conductors of a symphony orchestra who master the basics of their future profession within the framework of training courses in Organology, Orchestration, History of Orchestral Styles, Contemporary Orchestra. The guide considers the principle of organ thinking as a special property of building an orchestral vertical, which is rarely found in musical practice. This principle of texture’s organizing in P. Rivilis's symphonic works is associated with the embodiment of various compositional styles: neo-folklore - in Symphonic Dances and Unisons, neo-baroque – in Chaconne. This work examines such manifestations of the principle of organ thinking as rare timbre changes and terraced orchestration and focuses on the specific registеr disposition of the orchestral texture.

Description

Keywords

dansuri simfonice, Pavel Rivilis, orchestră simfonică, organo pledo, timbre labiale, Chacona

Citation

ПЫСЛАРЬ, Снежана. Органность как темброво-фактурное свойство оркестровой ткани в сочинениях П. Ривилиса: метод. разраб. Кишинэу: AMTAP, 2021. 42 p. ISBN 978-9975-3199-4-2 (PDF).