ARMONIA: suport de curs. Vol. 2

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

ARMONIA. Suport de curs (vol. II) este o lucrare metodico-didactică destinată studenților anului II de la programele de studiu: Instrumente populare, Instrumente orchestrale (instrumente aerofone) și Instrumente muzică ușoară și jazz, ciclul I, licență, dar care ar putea fi folosite în procesul didactic și de către studenții altor programe de studiu. Conținutul tematic al acestei lucrări corespunde Curriculum-ului la disciplina Armonia pentru specialitățile sus-menționate și prezintă temele care se studiază în anul II, începând cu Alterațiile acordurilor grupului de dominantă și de subdominantă până la tema Modulația enarmonică. Scopul acestei lucrări este de a veni în ajutorul studenților în procesul de însușire a disciplinei Armonia, care are impact indubitabil asupra formării unui muzician profesionist.
The HARMONY. Course support (IInd volume) is a methodological-didactic work intended for second year students of Folk instruments, Orchestral instruments (aerophone instruments) and Light music and Jazz instruments study programs, Ist cycle license. The thematic content of this paper corresponds to the Curriculum of the Harmony discipline for the the above-mentioned specialties and presents the themes which are studied in the second year of studying starting with The Alterations of the dominant and subdominant group chords till the Enharmonic modulation theme. This methodological-didactic work can be also used by the students of other study programs, such as Keyboards instruments, Orchestral instruments (stringed instruments), Coral conducting and so on. The purpose of this paper is to come to the aid of students in the appropriation process of Harmony discipline, which has an undoubted impact on the training of future professional musicians.

Description

Keywords

armonie

Citation

BARBANOI, Hristina. Armonia: suport de curs. Vol. 2. Chișinău: AMTAP, 2021. ISBN 978-9975-3453-9-2.