KARLHEINZ STOCKHAUSEN: MUZICA UNIVERSULUI: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea metodică Karlheinz Stockhausen: Muzica Universului este concepută ca un suport pentru cursul Istoria muzicii universale, prevăzut pentru anul IV de studii la specialitățile Interpretatare instrumentală, Canto, Dirijat, Mzicologie și Compoziție, pentru a le oferi studenților un material didactic suplimentar la tema Sumarul activității lui K.Stockhausen. În lucrare este reflectată importanța activității și caracterul individual, unic al demersului creator al lui K. Stockhausen - unul dintre cei mai proeminenți avangardiști din a doua jumătate a secolului XX. În primul compartiment sunt expunse concepțiile estetico-filosofice ale lui K. Stockhausen și postulatele teoretice ale muzicii electronice, compozitorul fiind considerat pe bună dreptate părintele acestui curent muzical. În al doilea compartiment este prezentată periodizarea creației și evoluția stilului componistic al lui K. Stockhausen. Tot aici sunt descrise direcțiile și tehnicile componistice abordate de Stockhausen la diferite etape ale activității sale, exemplificate cu analiza celor mai proeminente opusuri muzicale. Lucrarea poate fi recomandată studenților, masteranzilor și doctoranzilor AMTAP, cadrelor didactice.
The methodical work Karlheinz Stockhausen: Music of the Universe is conceived as a support for the course Universal Music History provided for the 4th year students majoring in Instrumental Performance, Singing, Choir Conducting, Musicology and Composition. It is meant to offer the students supplementary didactic material on the theme Brief History of K. Stockhausen's creative activity. The work is focused on the importance of the activity and unique individual character of the creative approach of K.Stockhausen – one of the most remarkable avant-gardists from the second half of the 20th century. In the first compartment are presented K.Stockhausen's aesthetic-philosophical conceptions and the theoretical postulates of electronic music, the composer being considered, with good reason, the father of this musical trend. In the second part the author presents the periodisation of his creation and the evolution of the composition style of K.Stockhausen. The same compartiment includes the discription of the directions and composition techniques approached by Stockhausen at different stages of his activity, illustrated with the analysis of his most prominent musical compositions. The work can be recommended to the students, master and doctoral students, and a teaching staff of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts.

Description

Keywords

Karlheinz Stockhausen, muzică electronică, avangardism muzical, muzică intuitivă, muzică meditativă, muzică ritual-mistică, muzica Universului, aleatorică

Citation

PARASCHIV-ZNATOKOVA, Cristina. Karlheinz Stockhausen: Muzica universului: suport de curs. Chişinău: AMTAP, 2016.