COMPOZIȚIA ȘI MONTAREA DANSULUI: ghid metodic

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

CEP USM

Abstract

Dansul, ca şi celelalte genuri ale artei, contribuie la dezvoltarea educaţiei estetice a omului de orice vârstă. Atât colectivele coregrafice profesionale, cât şi cele de amatori desfăşoară o vastă activitate de creaţie, propun publicului montări coregrafice de înaltă calitate artistică, diferite ca specie, conţinut şi manieră de interpretare. Toate acestea facilitează perceperea și comprehensiunea operei coregrafice. Colectivul coregrafic capătă individualitate şi irepetabilitate în cazul când conducătorul artistic mânuieşte cu talent arta maestrului de balet. Studiind disciplina „Arta maestrului de balet”, viitorul specialist obține cunoştinţe temeinice în domeniul dansului popular, al celui clasic, istoric-cotidian, sportiv şi modern, sursa principală constituind-o dansul folcloric, care contribuie la păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor populare. Dansul folcloric imprimă operei coregrafice un conţinut mai bogat și, respectiv, transmite un mesaj amplu. Epoca modernă impune forme şi teme noi în arta coregrafică contemporană. Acestea sunt propuse, în primul rând, de către maeştrii de balet iscusiţi, care se află în fruntea teatrelor sau a colectivelor profesioniste. Studiind limbajul artei coregrafice, sistemul mijloacelor de expresie, viitorul conducător al colectivului coregrafic îşi dezvoltă abilităţile practice caracteristice unui conducător artistic – libertatea gândirii şi experienţa artistică. Activitatea în cadrul colectivelor coregrafice profesionale şi de amatori cere perfecţionarea continuă a măiestriei artistice. Un conducător artistic trebuie să îmbine în mod reuşit calităţile unui bun psiholog, organizator şi pedagog. În același timp, măiestria pedagogului presupune un complex de calităţi personale, ce trebuie să constituie drept model la însuşirea de către discipoli a normelor estetice.
The work presents a methodical material as a support for teaching the disciplines of the choreographic cycle Composition and dance assembly and The art of ballet master, Theory of choreography. The purpose of the work is to establish the theoretical and practical framework of the process of composing and assembling the dance for both teachers and students. The methodical guide is divided into four sections in which the process of composing and performing the dance is described based on some theories. In the first compartment, the choreographic art is generally characterized. The second chapter is devoted to dance genres and their specificities. In chapter three the authors define the main aspects of the process of designing the choreographic work. Chapter four presents the compositional principles and procedures of dance composition, as well as methodical recommendations on practical approaches to teaching and learning the above-mentioned disciplines. The authors are proposing a set of tasks for each stage of creating the choreographic work and draw attention to possible errors that can be avoided. The authors offer possible solutions for different situations that may arise in the teaching-learning process. The present work is of interest for teachers, students and choreographers involved in the process of creating dances. Therefore, the guide represents a valuable didactic support, both theoretically and practically.

Description

Keywords

dans, compoziţia dansului, coregrafie

Citation

BATRÎNCEA, Ion; GUŢU, Zoia. Compoziţia şi montarea dansului: ghid metodic. Chişinău: CEP USM, 2019. ISBN 978-9975-149-41-9.