AVANGARDĂ ȘI EXPERIMENT ÎN TEATRUL CONTEMPORAN

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Conținutul acestei lucrări reflectă experimentele teatrale inovatoare create de Bread and Puppet Theatre și Environmental Theatre în concordanță cu cele mai răspândite reforme realizate în anii ’60 – ’80 ai secolului XX. Autorul analizează în text originea și evoluția mijloacelor de expresie caracteristice Bread and Puppet Theatre. Sunt observate elemente constante în spectacolele lui Schumann precum: masca, păpușa gigantică, marioneta, Commedia dell’Arte. Regizorul dezvoltă această artă la nesfârșit pornind de la măștile Nō, procesiunile medievale, sculpturile primitive, catedralele gotice, carnavalul, circul, filmul mut etc. Peter Schumann a abordat teme sociale și politice, a creat spectacole de protest, a militat pentru un teatru simplu în care Păpușa și Pâinea sunt elemente esențiale. Sunt analizate experimentele propuse de Peter Schumann și Richard Schechner care au urmărit, fiecare în felul său, posibilitățile oferite de spațiul de joc, valorificând resursele relației actor – spectator – spațiu de joc. Sunt prezentate principiile schechneriene ale „teatrului nou”, pentru a înțelege deosebirile dintre teatrul tradițional și teatrul ambiental. Aceste principii sunt verificate prin descrierea spectacolelor Dionysos în ’69, Mutter Courage, The Cops și Richard’s Lear.

Description

Keywords

teatru contemporan, teatru de avangardă, teatru experimental

Citation

TÂRȚĂU, Svetlana. Avangardă și experiment în teatrul contemporan: suport de curs. Pt. 2 . Chișinău: AMTAP, 2018.