PATRIMONIUL CULTURAL IMOBIL: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Suportul de curs reunește un ciclu de prelegeri rezumative din cadrul cursului „Patrimoniul cultural imobil”, predat în anul I, masterat, la specialitatea Culturologie și management artistic, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lucrarea cuprinde repere conceptuale din domeniul patrimoniului cultural imobil (noțiuni-cheie, tipologie, relația dintre diverse tipuri de patrimoniu, semnificațiile sociale ale patrimoniului cultural). Cea mai mare parte a prelegerilor e consacrată diferitor forme de patrimoniu imobil (situri arheologice, biserici, conace, cimitire, monumente de for public etc.), acestea fiind exemplificate cu monumente din Republica Moldova. În ultimele capitole sunt analizate cauzele dispariției bunurilor de patrimoniu, precum și modalitățile de a le conserva și valorifica. Fiecare temă e însoțită de bibliografie recomandată și însărcinări practice. Studiind unitățile de conținut și realizând itemii propuși, masteranzii vor însuși termeni de specialitate și date factologice, își vor forma competențe de a analiza diverse tipuri de monumente din perspectivă istorică, artistică, culturală. Prezentul suport de curs poate fi folosit de studenți și masteranzi, ghizii turistici, muzeografi, angajați din domeniul culturii, profesori școlari.

Description

Keywords

patrimoniu cultural

Citation

PROHIN, Andrei. Patrimoniul cultural imobil: suport de curs. Chișinău: AMTAP, 2022. 82 p.