ARMONIA: suport de curs. Vol. 1

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

ARMONIA. Suport de curs (vol. I) este o lucrare metodico-didactică destinată studenților anului I de la programele de studiu: Instrumente populare, Instrumente orchestrale (instrumente aerofone) și Instrumente muzică ușoară și jazz, ciclul I licență. Conținutul tematic al acestei lucrări corespunde Curriculumului la disciplina Armonia pentru specialitățile sus-menționate și prezintă temele începând cu Acordurile modului minor natural. Tetracordul frigic. Turația frigică până la capitolul dedicat Notelor neacordice. Această lucrare metodico-didactică ar putea fi de folos și pentru studenții altor programe de studiu, precum: Instrumente cu clape, Instrumente orchestrale (instrumente cu coarde), Dirijat coral etc. Scopul acestei lucrări este de a veni în ajutorul studenților în procesul de însușire a disciplinei Armonia, care are un impact indubitabil asupra formării viitorilor muzicieni profesioniști.
The HARMONY. Course support (Ist volume) is a methodological-didactic work intended for first year students of Folk instruments, Orchestral instruments (aerophone instruments) and Light music and Jazz instruments study programs, Ist cycle license. The thematic content of this paper corresponds to the Curriculum of the Harmony discipline for the the above-mentioned specialties and presents the themes starting with Natural minor mode chords. The Phrygian tetrachord. The Phrygian formula till the chapter dedicated to the Unacchordic notes. This methodological-didactic work can be also used by the students of other study programs, such as Keyboards instruments, Orchestral instruments (stringed instruments), Coral conducting and so on. The purpose of this paper is to come to the aid of students in the appropriation process of Harmony discipline, which has an undoubted impact on the training of future professional musicians.

Description

Keywords

armonie

Citation

BARBANOI, Hristina. Armonia: suport de curs. Vol. 1. Chișinău: AMTAP, 2021. ISBN 978-9975-3453-8-5