VIOARA: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea metodică Vioară este elaborată ca un suport de curs și vine în ajutorul studenților din anul I de studii pentru consolidarea cunoștințelor în cadrul disciplinei Teoria instrumentelor, prevăzută pentru studiere în cadrul programelor de Licență la specialitățile Interpretarea instrumentală (Pian, Instrumente orchestrale, Instrumente populare, Instrumente de estradă și jazz), Canto (Canto popular, Canto estradă și jazz), Compoziție, Muzicologie și anul III la specialitatea Muzică. Suportul va facilita activitatea de învățare a studentului, ajutându-l să se orienteze în diversitatea surselor bibliografice și mediatice. Totodată, lucrarea reprezintă un suport esențial pentru cadrele didactice din instituțiile superioare de învățământ artistic. Pornind de la aspectele istorice ale viorii, în suport sunt expuse particularitățile constructive ale instrumentului, procedeele interpretative și componistice caracteristice, precum și tehnicile extinse de interpretare ale muzicii contemporane, exemplificate prin operele muzicale de referință. Cunoașterea instrumentelor muzicale, a posibilităților lor tehnice, nume ale marilor violoniști cu recunoștință mondială – toate aceste repere reprezintă laturi ale profesionalismului și au o importanță semnificativă în activitatea muzical-artistică a studenților de la toate specialitățile.
Methodical work The violin is developed as a course support and helps students to consolidate their knowledge in the Theory of Instruments course, which is part of the Bachelor's degree for the first year of study in the specialties of Instrumental Performance (Piano, Orchestral Instruments, Folk Instruments and Jazz Instruments), Canto (Folk and Jazz), Composition, Musicology and the third year of study in the specialty of Music. At the same time, the support will facilitate the student's learning activity, helping them to find their way through the diversity of bibliographic and media sources. It is also an essential support for teachers. Starting from the historical aspects of the violin, the support presents the interpretative and compositional peculiarities, exemplified by musical works of reference, and the extended techniques of contemporary music. Knowledge of musical instruments, their technical possibilities, names of world-renowned violinists - all of these are of significant importance in the musical and artistic work of students of all specialities.

Description

Keywords

muzică pentru vioara, orchestră simfonică, instrumente cu coarde și arcuș, vioară, lutier, violonist

Citation

GAMURARI, Pavel. Vioara: suport de curs. Chișinău: AMTAP, 2023. ISMN 979-0-3481-0077-7. ISBN 978-9975-3597-1-9 (PDF)