DANSUL POPULAR SCENIC:EXERSISUL LA BARĂ: ghid metodologic

Abstract

Dansul popular scenic face parte din principalele componente ale procesului de pregătire a coregrafilor. Bazându-se pe elemente de balet clasic, pe dansul popular, dramaturgia literară şi cea muzicală, el se întâlnește în majoritatea poemelor şi a tablourilor coregrafice. Cunoaşterea elementelor de bază ale dansului popular scenic contribuie la dezvoltarea gândirii creative a studenţilor – viitorii maeştri de balet şi pedagogi. De această problema s-au preocupat mai mulţi specialişti în domeniul artei coregrafice, în special A. Lopuhov, A. Șireaev, A. Bocearov, K. Richter, K. Zațepina, A. Klimov, S. Lifar. Dar în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor în domeniul artei coregrafice, specificul activităţii maestrului de balet, realizările în domeniul respectiv în republică şi în lume actualmente dispunem de foarte puţin material didactic. Ţinând cont de faptul că învăţământul contribuie esenţial la crearea valorilor artistice şi este supus permanent modernizării, în acest studiu întreprindem o tentativă de a aborda problema dezvoltării tehnicii de interpretare a dansului și gândirii creative la studenţi, de a analiza metodele de predare a lecţiei practice, şi de a sistematiza structura lecţiei de dans popular scenic. Tehnologiile predării dansului popular scenic n-au argumentare teoretică adecvată. În acelaşi timp, ele se află în corelaţie cu tendinţele dezvoltării concepţiei învăţământului formativ.

Description

Keywords

dans popular, dans scenic, exersisul la bară

Citation

Dansul popular scenic: exersisul la bară: ghid metodologic. Alcăt. Z. Guţu, S. Apostol, I. Batrîncea, M. Dohotaru. Chişinău: AMTAP, 2016.