ARMONIA: SCURT ISTORIC AL CONCEPTELOR TEORETICE (DIN ANTICHITATE PÂNĂ ÎN SEC. XIX) : suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea de față reprezintă un suport de curs la disciplina Armonie și vine în ajutorul studenților și elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ muzical superior și preuniversitar, de la specialitățile Muzicologie și Compoziție, fiind accesibilă și pentru cei ce studiază alte specialități muzicale. Lucrarea este adresată și tinerilor profesori, în primul rând, celor care predau cursul Armonie și au nevoie de informații ce țin de partea istorică a disciplinei.
This work represents a course support for the discipline Harmony aimed to help students from the higher music institutions specialties: Musicology and Composition, being accessible as well for other musical specialties. The paper is also addressed to young mentors, who teaches the course of Harmony and need information related to the historical part of the discipline.

Description

Keywords

armonie,, tratat,, bas continuu

Citation

BEREZOVICOVA, Tatiana. Armonia: scurt istoric al conceptelor teoretice (din Antichitate până în sec. XIX): suport de curs la disciplina Armonia pentru instituţiile de învăţământ muzical şi muzical-pedagogic universitar şi preuniversitar. Chişinău: AMTAP, 2019. ISBN 978-9975-3311-3-5.