СОВРЕМЕННОЕ КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА КАК ГИПЕРТЕКСТ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОЙ ПОЛИКУЛЬТУРЫ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Scopul acestui articol este de a prezenta creaţia componistică profesionistă din Republica Moldova, ca hipertext al unor culturi etnomuzicale multilingve. În introducere este argumentată importanţa păstrării tradiţiilor muzicale naţionale pentru exprimarea propriei identităţi. Blocul central al articolului conţine analize ale unor lucrări concrete ale reprezentanţilor naţiunii titulare şi ale „minorităţilor” naţionale, printre care Gh. Ciobanu, V. Burlea, S. Pîslari, N. Rojcovskaia, M. Rotari. În concluzie, este prezentată o evaluare a procesului multicultural, ca indicator al creşterii în continuare a creaţiei componistice din Republica Moldova. The purpose of this article is to present the professional compositional creative work in the Republic of Moldova as a hypertext of multilingual ethno‑ musical cultures. The introduction argues for the importance of preserving the national musical traditions for the expression of self‑identity. The central block of the article contains analyzes of specific works by representatives of the titular nation and national “minorities”, including G. Ciobanu, V. Burli, S. Pyslar, N. Rozhkovskaya, M. Rotary. In conclusion, an assessment of the multicultural process is given as an indicator of the further growth of compositional creation in the Republic of Moldova.

Description

Keywords

Republica Moldova, creaţia componistică contemporană, policultură etnomuzicală, repere folclorice, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Moldova

Citation

MIRONENCO, Elena. Cовременное композиторское творчество в Pеспублике Молдова как гипертекст этномузыкальной поликультуры In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 20-25. ISBN 978-9975-84-202-0. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.03

Collections