ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОНАТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ЛЕОНИДА ГУРОВА

Abstract

În articol se analizează Sonata pentru vioară și pian de L. Gurov din punct de vedere al interpretării sale artistice. Autorul își propune să dezvăluie trăsăturile originale ale acestei lucrări, care se manifestă în special în utilizarea materialului folcloric. Sunt analizate în detaliu structura intonațional-tematică a compoziției, raportul dintre partidele viorii și pianului, sunt oferite recomandări metodice. Se ajunge la concluzia că Sonata pentru vioară și pian de L. Gurov este un exemplu tipic al genului, iar inovația sa constă în sinteza conținutului filozofic profund, compoziție originală și interpretarea convingătoare a ansamblului de vioară și pian.
The article analyzes L. Gurov's Sonata for violin and piano from the point of view of its performing interpretation. The author aims to reveal the original features of this work, which are manifested in particular, in the use of folklore material. The intonation-thematic structure of the composition, the ratio between the parts of the violin and piano are analyzed in detail, methodical recommendations are given. It is concluded that the Sonata for violin and piano by L. Gurov is a typical example of the genre, and its innovation lies in the synthesis of the deep philosophical content, original composition and convincing performance of the violin and piano ensemble.

Description

Keywords

ansambluri camerale, repertoriu didactic muzical, compozitori din Republica Moldova, Leonid Gurov, Sonata pentru vioara și pian

Citation

САУЛОВА, Инесса. Особенности исполнительской интерпретации Сонаты для скрипки и фортепиано Леонида Гурова. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 102-107. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.15

Collections