URBAN LANDSCAPE: AESTHETIC AND IDENTITY VALENCES

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

În secolul XX noţiunea de peisaj urban, care însemna, iniţial, o specie de peisaj artistic, capătă o nouă conotaţie din perspectivă antropologică şi esteprivită ca parte a realităţii socio-culturale a oraşului, aspectul estetic al peisajului fiind integrat în dimensiunea lui identitară. Dimensiunea estetică a peisajului urban ţine, în mare parte, de aspectele vizuale ale oraşului, de corespondenţa dintre funcţie şi formă a spaţiilor urbane, de distribuţia şi compoziţia acestora, pe când caracterul identitar al unui spaţiu conferă peisajului urban valenţe unice de percepţie şi semnificaţie. Prin analiza a două situri urbane emblematice ale Chişinăului, cu referire la aspectele identitare şi estetice, articolul prezintă evoluţia şi reconfigurarea peisajului urban prin integrarea identităţii şi diversităţii estetice a siturilor, creând o imagine atractivă a oraşului atât pentru locuitori cât şi pentru turişti, contribuind la creşterea calităţii vieţii, coeziunii sociale şi dezvoltării durabile.
In the 20th century, the notion of urban landscape, which originally meant a species of artistic landscape, takes on a new color from an anthropological perspective, is seen as part of the socio-cultural reality of the city, the aesthetic aspect of the landscape being integrated into its identity dimension. The aesthetic dimension of the urban landscape largely depends on the visual aspects of the city, of the correspondence between the function and form of urban spaces, of their distribution and composition, while the identity character of a space gives the urban landscape unique valences of perception and meaning. By analyzing two emblematic urban sites of Chisinau, referring to the identity and aesthetic aspects, the article shows the evolution and reconfiguration of the urban landscape, by integrating the identity and aesthetic diversity of the sites, creating an attractive image of the city both for its inhabitants and for tourists, contributing to increasing the quality of life, social cohesion and sustainable development.

Description

Keywords

peisaj urban, identitatea locului, patrimoniu material, sit urban

Citation

LAZAREV, Ludmila. Urban landscape: aesthetic and identity valences. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt., 15 apr. 2022, Chişinău. Chișinău: Notograf Prim, 2022, pp. 157-162. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: 10.55383/iadc2022.30

Collections