CREAȚIA VICTORIEI COZMOLICI, UN SUBTIL UNIVERS AL NATURII ȘI FEMINITĂȚII

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ASM

Abstract

Creația pictoriței Victoria Cozmolici este rodul investigațiilor sale plastice bazate pe însușirea princi piilor formal-stilistice, morfologic izvorâte dintr-o serie de curente ale artei europene moderne și contemporane în care principiul abstractizării rămâne unul prioritar. Utilizând mijloacele și metodele tipice abstracționismului figurativ, expresionismului, stilului pop-art și combinându-le cu elementele constructive ale propriului limbaj artistic, pictorița abordează relațiile cromatice ale suprafețelor picturale drept elemente decorative de configurare a formei. Integrate în natură, personajele și obiectele din tablourile sale, transpuse adesea în siluete și chipuri feminine, creează un ritm vizual original de o logică constructivă aparte. Tematica este ancorată în viața cotidiană, natura este și fundal, și parte a acestei vieți, iar femeia, prin chipul său suav repetând ondulațiile plantelor – purtătoare de sensuri, de frumusețe și spiritualitate. The work of the painter Victoria Cozmolici is the fruit of her plastic investigations based on the formal-stylistic principles morphologi cally originating from a series of currents of modern and contemporary European art in which the principle of abstraction remains a priority. Ap proaching the means and methods of figurative abstractionism and abstract expressionism, pop-art style in combination with constructive elements that belong to her own artistic language, the painter carefully approaches the chromatic relationships of the pictorial surfaces as the decorative elements of form configuration. Integrated into nature, the characters and objects represented in the paintings signed by Victoria Cozmolici are often transfig ured into silhouettes and female faces, creating original visual rhythms of a particular constructive logic. The theme is focused on everyday life, nature is both the background and part of this life, and the woman, with her soft face repeating the undulations of the plates – bearer of meaning, beauty and spirituality.

Description

Keywords

Citation

ROCACIUC, Victoria. Creația Victoriei Cozmolici, un subtil univers al naturii și feminității. In: Akademos. 2023, nr. 3, pp. 159-163. ISSN 1857-0461

Collections