FLAUT: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea metodică Flaut este elaborată ca un suport de curs și vine în ajutorul studenților din anul I de studii pentru consolidarea cunoștințelor în cadrul disciplinei Teoria instrumentelor, prevăzută pentru studiere în cadrul programelor de Licență la specialitățile Interpretarea instrumentală (Pian, Instrumente orchestrale, Instrumente populare, Instrumente de estradă și jazz), Canto (Canto popular, Canto estradă și jazz), Compoziție, Muzicologie și anul III la specialitatea Muzică. Suportul de curs va facilita activitatea de învățare a studentului, ajutându-l să se orienteze în diversitatea surselor bibliografice și mediatice. Totodată, lucrarea reprezintă un suport esențial pentru cadrele didactice care predau nu doar disciplina Teoria instrumentelor, ci și Instrument (flaut), Ansamblu, Orchestra ș.a. Pornind de la aspectele istorice ale flautului, în suport sunt expuse particularitățile interpretative ale instrumentului în contextul diferitelor stiluri componistice. Cunoașterea instrumentelor muzicale, a posibilităților lor tehnice și expresive, nume ale marilor flautiști recunoscuți pe plan mondial – toate acestea au o importanță semnificativă în activitatea muzical-artistică a studenților de la toate specialitățile.
Methodical work Flute is developed as a course support and helps students to consolidate their knowledge in the course of Theory of Instruments, which is part of the Bachelor's degree for the first year of study in the specialties of Instrumental Performance (Piano, Orchestral Instruments, Folk Instruments and Jazz Instruments), Canto (Folk and Jazz), Composition, Musicology and the third year of study in the specialty of Music. At the same time, the support will facilitate the student's learning activity, helping them to find their way through the diversity of bibliographic and media sources. It is also an essential support for teachers. Starting from the historical aspects of the flute, the support presents its interpretative and compositional features, knowledge of musical instruments, their technical possibilities, the names of great flautists with worldwide recognition - all of this is of significant importance in the musical and artistic work of students of all specialities.

Description

Keywords

orchestră simfonică, instrumente de suflat, instrumente aerofone de lemn, flaut

Citation

GAMURARI, Pavel. Flaut: suport de curs. Chișinău: AMTAP, 2022. 72 p. ISMN 979-0-3481-0076-0. ISBN 978-9975-3597-0-2 (PDF).