PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Suportul de curs „Patrimoniul cultural mobil” e destinat masteranzilor de la specialitatea Culturologie și management artistic, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lucrarea cuprinde o introducere, obiectivele disciplinei, câte o prelegere rezumativă pentru fiecare temă. Cursul presupune familiarizarea cu diverse tipuri de patrimoniu mobil: vestigii arheologice, numismatică, manuscrise și tipărituri vechi, documente de arhivă, emisiuni filatelice, fotografii, tablouri, obiecte bisericești, bunuri din gospodăria țărănească, țesături tradiționale, piese de cultură urbană și de științe ale naturii. Fiece categorie menționată este analizată în baza valorilor de patrimoniu din Republica Moldova. Ultimele teme sunt consacrate cauzelor dispariției bunurilor patrimoniale și instrumentelor legale de protejare a lor. Lucrarea se încheie cu o bibliografie selectivă de ediții tipărite și surse electronice. Parcurgând unitățile de conținut, masteranzii vor însuși informații despre principalele valori de patrimoniu mobil ale țării noastre, își vor forma competențe de analiză a diferitor tipuri de bunuri culturale etc. Suportul de curs poate fi utilizat, în egală măsură, de muzeografi, bibliotecari, ghizi de turismși toți cei interesați de patrimoniul cultural al Republicii Moldova.

Description

Keywords

patrimoniu cultural

Citation

PROHIN, Andrei. Patrimoniul cultural mobil: suport de curs. Chișinău: AMTAP, 2022. 72 p.