НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛЬНОГО ДУЭТА

Abstract

În articol sunt examinate câteva aspecte ale predării duetului vocal pop și jazz într-o instituție de învățământ muzical. Autoarea se ocupă de probleme precum lucrul asupra ununi text poetic și muzical, crearea unei imagini scenice. Pe lângă aceasta, se oferă recomandări cu privire la alegerea repertoriului duetului la diferite etape ale procesului educațional. Articolul conține exemple dintr-o serie de compoziții ce prezintă interes din punct de vedere al studierii de către cântăreții începători.
The article examines some aspects of the Pop and Jazz Vocal Duet teaching in a musical educational institution. The author deals with such issues as working on a poetic and musical text, creating a stage image. In addition, recommendations are given on the choice of the duet’s repertoire at different stages of training. The article presents examples from a number of compositions that are of interest from the point of view of studying by beginner singers.

Description

Keywords

duet vocal, jazz, muzică pop, imagine scenică, predarea duetului vocal

Citation

Mунтяну, Анжелика. Некоторые вопросы преподавания эстрадно-джазового вокального дуэта 5. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 113-120. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.17

Collections