GENRES OF JAZZ ORIGIN IN THE MOLDOVAN MUSIC OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY: REGTIM (RAGTIME) BY STEFAN NEAGA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Acest articol reprezintă prima încercare în muzicologia naţională şi mondială de a introduce în circuitul ştiinţific o piesă pentru pian numită Ragtime, scrisă în 1935 de Ştefan Neaga, clasicul şcolii naţionale componistice din Moldova. Autorul analizează câteva trăsături estetice şi stilistice ale acestui gen al jazzului timpuriu reflectate în opera lui Ştefan Neaga, folosind instrumentele analizei comparative. În ceea ce priveşte materialul pentru comparaţie, sunt studiate colecţii scrise de compozitorul american Scott Joplin, clasicul ragtime-ului. În acelaşi timp, a fost identificată o tratare netradiţională a trăsăturilor tipice caracteristice genului, dezvăluind o abordare individuală a lui Ştefan Neaga.
This article represents the first attempt in national and world musicology to introduce into the scientific circuit the piano piece named Ragtime written by the classic of the Moldovan national school of composition Ştefan Neaga in 1935. The author analyzes some aesthetic and stylistic features of this genre of early jazz reflected in Ş. Neaga’s opus, using the tools of comparative analyses. As for the material for comparison, collections written by the classic of ragtime music, the American composer Scott Joplin, have been studied. At the same time, a non-traditional treatment of the typical genre features has been identified, revealing Şt. Neaga’s individual approach.

Description

Keywords

Ştefan Neaga, jazz timpuriu, ragtime

Citation

TCACENCO, Victoria. Genurile de origine jazzistică în muzica moldovenească din prima jumătate a sec. Al XX-lea: Ragtime de Ștefan Neaga. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt., 15 apr. 2022, Chişinău. Chișinău: Notograf Prim, 2022, pp. 13-17. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: 10.55383/iadc2022.02

Collections