VITALII SECIKIN: IN MEMORIAM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Scopul articolului constă în relevarea aportului pianistului, compozitorului și profesorului Vitalii Secikin în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova de la sfârșitul anilor '80 ai secolului XX. Fiind reprezentantul unei familii celebre de muzicieni din Ucraina, Vitalii Secikin a devenit un muzician de seamă, punându-și în valoare talentul de interpret, compozitor și vocația de profesor. În articol sunt dezvăluite principalele momente din viața și calea devenirii artistice a muzicianului, este determinat rolul familiei, școlii și al conservatorului în procesul de acumulare a cunoștințelor și abilităților profesionale. Se apreciază importanța lecțiilor de măiestre pianistică și componistică desfășurate sub egida profesorilor Nadejda Landesman, Mihail Tiț și Iacov Zac, care i-au oferit cunoștințe de bază în aceste domenii. În baza cercetării materialelor factologice și a relatărilor colegilor, personalități marcante ale vieții culturale, se deduce faptul că Vitalii Secikin a avut un rol incontestabil în dezvoltarea artei muzicale din Republica Moldova.
The purpose of the article is to elucidate the contribution of Vitaly Sechkin, a renowned pianist, composer and pedagogue, to the development of the musical culture of Moldova of the late 1980s. A member of a musical dynasty that is well- known in Ukraine, V. Sechkin became one of the remarkable musical figures who combined the talents of a performer, composer and pedagogue. The author presents the major milestones of his life and artistic path, shows the role of his family, school and conservatory in the acquisition of his professional knowledge and skills. The author shows the significance of the piano and composition lessons given to V. Sechkin by the professors Nadezhda Landesman, Mikhail Tits and Yakov Zak, that gave him basic knowledge in these areas. Based on the analysis of factual material and the statements of his colleagues, prominent figures in the cultural life, the author concludes that Vitaly Sechkin played an important role in the development of the musical art of the Republic of Moldova.

Description

Keywords

Vitali Secikin, compozitori din Republica Moldova, pianiști, profesori de muzică, muzică pentru pian

Citation

HATIPOVA, Inna. Vitalii Secikin: in memoriam. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 127-132. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.19

Collections