DIFICULTĂȚI ORCHESTRALE DIN REPERTORIUL ORCHESTREI SIMFONICE A AMTAP. MUZICA ROMANTISMULUI AUSTRO-GERMAN: crestomaţie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lucrarea metodică Dificultăți orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Muzica Romantismului austro-german este o crestomație la disciplina Orchestra simfonică destinată studenților și masteranzilor specialității Instrumente orchestrale cu scopul facilității studiului partidelor instrumentale pentru o mai bună integrare în orchestră. În crestomație sunt incluse fragmente din câteva creații vocal-simfonice compuse de compozitori reprezentativi ai romantismului austro-german care au fost pentru prima dată interpretate la Chișinău anume de orchestra simfonică a AMTAP. Fiecare dintre ele este precedată de o scurtă notă cu informații despre compozitor și lucrarea respectivă.
The methodical work Orchestral difficulties from the repertoire of the symphonic orchestra of the Academy of Music, Theater and Fine Arts. Music of Austrian-German Romanticism is a chrestomathy aimed at the bachelor and master degree students majoring in Orchestral Instruments, compiled with the purpose of facilitating the study of orchestral parts for a better adaptation in a symphony orchestra. The chrestomathy includes fragments from several symphonic works by important composers of Austrian an German Romanticism that were first performed in Chisinau by the AMTFA symphony orchestra. Each one is preceded by a brief information note about the composer and the piece.

Description

Keywords

orchestră simfonică, creații vocal-simfonice, romantism muzical, studiul partidelor instrumentale

Citation

ANDRIEŞ, Vladimir. Dificultăți orchestrale din repertoriul orchestrei simfonice a AMTAP. Muzica romantismului austro-german: crestomaţie. Chişinău, 2019.