NUMELE SCENIC ȘI MARCA MUZICALĂ PROTEJATĂ: ANALIZA BRANDINGULUI MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Prezenta lucrare evidențiază importanța numelui scenic protejat în dezvoltarea industriei muzicale și oferă răspuns la întrebarea: din totalitatea mărcilor comerciale protejate în lume, câte mărci muzicale sunt în Republica Moldova și care sunt acestea? Autorul a desfășurat o cercetare în care a efectuat analiza etapizată și complexă a brandingului muzical autohton. S-au investigat plenar numele scenice protejate și reprezentative pentru industria muzicală din Republica Moldova în perioada anilor 2012-2021. Pentru înregistrarea unui rezultat cantitativ, calitativ, semnificativ și actualizat, autorul a combinat mai multe metode și principii metodologice de cercetare, aplicând mărcilor comerciale următoarele criterii de validare: valabilitatea, reprezentativitatea, valorificarea, valorizarea, conexiunea socială, conexiunea profesională și criteriul apartenenței la industria muzicală din Republica Moldova. Întru evitarea erorilor s-au contrapus și au fost comparate baze de date clasificate, grupate, criptate, structurate și codificate ale diferitor entități reprezentative. Autorul concluzionează prin considerentul că marca muzicală protejată asigură dezvoltarea industriei muzicale autohtone și exercită un impact cultural și economic semnificativ, contribuind astfel la dezvoltarea culturii și societății din Republica Moldova. Prin evidențierea importanței abordării culturologice a numelui scenic protejat, cercetarea reprezintă o noutate în domeniul studiului culturii și a managementului artistic public și privat.
This research highlights the importance of the protected stage name in the development of the music industry and provides an answer to the question: out of all the protected trademarks in the world, what is the total number of music brands in the Republic of Moldova and what exactly are they? The author carried out a research where he performed a staged and complex analysis of local music branding. The protected and representative stage names for the music industry in the Republic of Moldova during the period between 2012 and 2021 were fully investigated. In order to record a quantitative, qualitative, significant and up-to-date result, the author combined several research methods and methodological principles, applying the following validation criteria to trademarks: validity, representativeness, capitalization, valorization, social connection, professional connection and the criterion of belonging to the musical industry from the Republic of Moldova. In order to avoid errors, classified, grouped, encrypted, structured and coded databases of different representative entities were contrasted and compared. The author concludes considering that the protected music brand ensures the development of the local music industry and exerts a significant cultural and economic impact, thus contributing to the development of culture and society in the Republic of Moldova. By highlighting the importance of the cultural approach to the protected stage name, research represents a novelty in the field of the study of culture, public and private artistic management.

Description

Keywords

nume scenic, marcă muzicală, branding muzical, protecția mărcii comerciale, industria muzicală

Citation

BADICU, Iurie. Numele scenic și marca muzicală protejată: analiza brandingului muzical din Republica Moldova. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 177-184. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.28

Collections