VOCALIZA: DE LA JUBILAŢIE LA CONCERT

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Vocaliza, ca gen al muzicii vocale, este o creaţie muzicală fără cuvinte şi se interpretează, de obicei, pe o anumită vocală, aceasta fiind vocala „a”. În calitate de studiu tehnic, vocaliza îndeplineşte mai multe funcţii: îmbunătăţeşte respiraţia, antrenează atât muşchii abdominali cât şi corzile vocale, dezvoltă rezonatoarele, extinzând treptat diapazonul interpretului. Originară încă din secolul al IX‑lea, vocaliza a avut o dezvoltare activă şi a supravieţuit până în zilele noastre. Descrierile vocalizării timpurii sub formă de jubilaţie implică cântecul muncitorilor, care era folosit pentru a le facilita munca. În secolele XIX şi XX compozitorii sunt interesaţi tot mai des de vocalizare, de voce în calitate de instrument de bază, creând lucrări minunate, unde partida vocală este lipsită de text, fiind vocalize concertante. The vocalize, as a genre of vocal music, is a musical creation without words and is usually performed on a specific vowel, most of the time, this being the vowel “a”. As a technical study, the vocalize fulfills several functions: it improves breathing, trains both the abdominal muscles and the vocal cords, develops the resonators, gradually expanding the performer’s range. Originating as early as the 9th century, vocalization had an active development and has survived to the present day. Descriptions of early vocalization in the form of jubilation involve the song of early workers, whichm was used to facilitate their work. In the 19th and 20th centuries, composers were more and more interested in vocalization, the voice as the basic instrument, creating wonderful works, where the vocal part is devoid of text, being, concertante vocalizes

Description

Keywords

vocaliza, jubilaţie, concert pentru voce

Citation

COŞCIUG, Tatiana. Vocaliza: de la jubilație la concert. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 44-49. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.07

Collections