PROMOVAREA IDENTITĂȚII CULTURALE EUROPENE în MASS-MEDIA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

UPSC

Abstract

Dezvoltarea identității europene este esențială în procesul de integrare europeană. Cultura este elementul de coeziune al Europei și poate menține o unitate durabilă într-o atât de vastă diversitate. Identitatea culturală europeană are nevoie de promovare pentru a aduce schimbări în ceea ce privește adoptarea valorilor europene comune în viața cetățenilor și pentru a contribui la europenizarea țării. Implicarea mass-mediei în susținerea și promovarea identității culturale europene este deosebit de importantă, având în vedere potențialul său persuasiv. Cum reușește sectorul audiovizual al Republicii Moldova să facă față provocărilor în acest proces, care sunt resursele și metodele utilizate în menținerea interesului cetățenilor față de tematicile europene, precum și promovarea înțelegerii și încurajarea trăirii sentimentului de europenitate, este obiectul acestui studiu. The development of European identity is essential in the process of European integration. It is culture that gives the European glue and can maintain a lasting unity in such a vast diversity. European cultural identity needs promotion in order to bring about changes regarding the adoption of common European values in the lives of citizens and contribute to the Europeanization of the country. The involvement of the media in supporting and promoting European cultural identity is particularly important, given its persuasive potential. How does the audiovisual sector of the Republic of Moldova manage to face the challenges in this process, what are the resources and methods used to maintain citizens' interest in European topics, understanding and experiencing the feeling of Europeanness is the object of this study.

Description

Keywords

Integrare europeană, identitate europeană, identitate culturală

Citation

LAZAREV, Ludmila. Promovarea identității culturale europene in mass-media. In: Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective: culegere de studii. Chișinău, 2023, pp. 186-194.

Collections