COMUNICAREA ARTISTICĂ: ASPECTE TEORETICE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Comunicarea artistică este modalitatea de exprimare prin intermediul artei şi îşi are originile din cele mai vechi timpuri, odată cu primele manifestări artistice ale fiinţei umane. Arta paleolitică ne relatează viaţa cotidiană a omului, credinţele şi nivelul de conştientizare a lumii. Funcţia comunicativă a artei s-a păstrat până în prezent. Muzica, artele plastice, dansul, manifestările teatrale, poezia ne transmit diferite emoţii pe care le percepem dependent de personalitatea noastră. Comunicarea artistică este cercetată mai aprofundat după ce a apărut interesul ştiinţific asupra fenomenului comunicării în genere. Savanţi din diferite domenii şi-au expus viziunile asupra acestui subiect şi au descris comunicarea artistică prin raportul creator-operă, mesaj artistic-public şi artist-receptor.
Artistic communication is the way of expression through art and has its origins in ancient times, with the first artistic manifestations of the human being. Paleolithic art tells us about everyday human life, beliefs and the level of awareness of the world. The communicative function of art has been preserved until now. Music, fine arts, dance, theatrical events, poetry convey different emotions that we perceive depending on our personality. Artistic communication is further researched after the appearance of the scientific interest in the phenomenon of communication in general. Scholars from different fields have presented their views on this topic and described artistic communication through the relationship between creator-work, artistic message-audience and artist-receiver.

Description

Keywords

comunicare artistică, artă, mesaj artistic, limbaj artistic

Citation

CURCHI, Veronica. Comunicarea artistică: aspecte teoretice. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt., 15 apr. 2022, Chişinău. Chișinău: Notograf Prim, 2022, pp. 190-194. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: 10.55383/iadc2022.36

Collections