DUETUL VOCAL ÎN MUZICĂ DE ESTRADĂ ȘI JAZZ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Scopul tezei constă în cercetare multilaterală a duetului vocal în muzica pop și jazz din punct de vedere al evoluției istorice, tipologiei și al principiilor interpretative. Obiectivele cercetării: a prezenta o istorie a duetului vocal în muzica pop și jazz universală din secolele XX-XXI, identificând cele mai importante nume și fenomene; a reliefa procesul de dezvoltare a duetelor vocale pop în Republica Moldova; a efectua o clasificare tipologică a duetului vocal în muzica pop și jazz, a caracteriza principalele varietăți ale acestuia; a investiga aspectele interpretative și a formula unele recomandări practice pentru predare a duetului vocal pop și jazz într-o instituție de învățământ artistic; a analiza unele piese vocale care prezintă interes din punctul de vedere al interacțiunii artistice a participanților la duet. The purpose of the thesis is a multilateral research on the vocal duet in pop and jazz music in terms of historical evolution, typology and performing principles. Research objectives: to present a history of the vocal duet in universal pop and jazz music of the 20th and 21st centuries, identifying the most important names and phenomena; to highlight the development process of pop vocal duets in the Republic of Moldova; to classify typologically the vocal duet in pop and jazz music, to describe its main types; to explore the interpretative aspects and formulate some practical recommendations for teaching pop and jazz vocal duets in an arts education institution; to analyze a few vocal pieces that are of interest from the point of view of the artistic interaction between the participants in the duet.

Description

Keywords

duet vocal, jazz, Eugen Doga, classical crossover, cântec-duet, muzică pop, rock

Citation

MUNTEANU, Angelica. Duetul vocal în muzică de estradă și jazz: rez. tz. doct. în arte. 2023. 24 p.