HIP-HOP-UL ȘI RAP-UL CA FENOMENE CULTURALE ȘI MUZICALE: ESTETICĂ, STILISTICĂ, EVOLUȚIE: suport metodic

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Scopul suportului metodic сonstă în cercetarea pluridimensională a fenomenelor hip-hop și rap în cultura contemporană de masă. Sunt analizate aspecte sociocuturale ale fenomenului, ideile și conceptele de bază, reflectate în textele poetice ale rapper-ilor. Specificul sonor al compozițiilor hip-hop și rap este privit în contextul interacțiunii unor procedee stilistice și a mijloacelor de expresivitate muzicală noi cu progresul tehnic și tehnologic. Sunt schițate de asemenea unele derivate ale subculturii hop-hop și rap (Old School, New School, Gangsta Rap, Alternative Hip-Hop ș. a.). Materialele lucrării pot fi utilizate la unele disciplini universitare precum ar fi: Istoria muzicii de estradă și jazz, Practica de descifrare, Stilistica.
The purpose of the methodical support work is to realize a multidimensional research of the hop-hop and rap phenomena in the contemporary mass culture. The socio-cultural aspects of the phenomenon, the basic ideas and concepts, reflected in the poetic texts of the rappers are analyzed. The specific sound characteristics of hip-hop and rap compositions are considered in the context of interaction of new stylistic processes and means of musical expression with technical and technological progress. Some derivatives of the hop-hop and rap subculture (Old School, New School, Gangsta Rap, Alternative Hip-Hop etc.) are also sketched. The paper materials can be used in music higher institutions’ disciplines as History of popular music, Decryption practice, Stylistics.

Description

Keywords

hip-hop, rap

Citation

TCACENCO, Victoria. Hip-hop-ul și rap-ul ca fenomene culturale și muzicale: estetică, stilistică, evoluție: suport metodic. Chişinău: AMTAP, 2022. 24 p. ISBN 978-9975-117-77-7.