VITALIE VERHOLA SONATA PENTRU VIOARĂ și PIAN Nr. 2: recomandări metodice

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Ediția prezintă partitura Sonatei Nr. 2 pentru vioară și pian a renumitului compozitor moldovean Vitalie Verhola. Publicarea acestei lucrări este insoțită de comentarii metodologice care conțin o descriere a соnținutului artistic al muzicii, a mijloacelor limbajului muzical și a specificului tehnicilor de interpretare. De asemenea, include informații despre viața și calea creativă a autorului și principalele sale lucrări. Această lucrare poate fi utilizată în procesul de studiu al instituțiilor de оnvățămвnt muzical secundar și superior la disciplinele Instrument și Ansamblu cameral (2-4 cursuri).
This edition presents the sheet music of the Sonata No. 2 for Violin and Piano by the famous Moldovan composer Vitaly Verhola. The publication of this work is accompanied by methodological comments containing a description of the figurative structure of music, the means of musical language and the specifics of performing techniques. It also includes information about the life and creative path of the author and his main works. This work can be used in the educational process of secondary and higher musical educational institutions in the disciplines of Instrument and Chamber Ensemble (2-4 courses).

Description

Keywords

muzică de cameră, sonate pentru vioară și pian, Vitalie Verhola

Citation

Vitalie Verhola: Sonata pentru vioară și pian nr. 2: recomandări metodice. Ed. sel. și îngr. de Inessa SAULOVA. Chișinău: AMTAP, 2023. 55 p. ISMN 979-0-3481-0085-2. ISBN 978-9975-3597-5-7 (PDF).