ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC — FUNDAMENT PENTRU EDIFICAREA UNEI SOCIETĂŢI SĂNĂTOASE ŞI PROSPERE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

În pofida ignoranţei totale faţă de domeniul învăţământului artistic, manifestat în timp, totuşi, graţie unor entuziaşti, Republica Moldova continuă să menţină funcţionale şcolile de artă, colegiile, academia. Sistemul instituţiilor există, dar im‑portanţa şi valorificarea acestuia stagnează. Chiar şi în aceste condiţii vitrege sistemul furnizează rezultate fascinante, care, însă, sunt valorificate înafara ţării.Trebuie adoptată politica guvernamentală a statelor civilizate care au conştientizat că anume cultura, prin centrele de creativitate, este driveral dezvoltării sociale şi economice a unui teritoriu. Despite the total ignorance towards the field of artistic education, manifested in time, however, the Republic of Moldova, thanks to enthusiasts, continues to keep the art schools, colleges, the Academy. The system of institutions exists, but its im‑portance and capitalization stagnates. Even in these unfavorable conditions, the system provides fascinating results, which, however, are used outside the country. There must be adopted the government policy of the civilized states that have realized that culture, through the creativity centers, is a driver of the social and economic development of a territory.

Description

Keywords

învăţământ artistic, creativitate, salt civilizaţional, infrastructură, moralitate, discurs public

Citation

ȘEICAN, Valeria.Învăţământul artistic — fundament pentru edificarea unei societăţi sănătoase şi prospere. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 196-200. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.35

Collections