INTERPRETAREA CREAȚIILOR VOCALE NERITUALE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea metodica Note de curs la disciplina Istoria Artei interpretative vocale populare, care constituie o parte componenta a Planului de învatamânt universitar, la ciclu I/ Licenta este axata pe instruirea studentului la specialitatea Canto popular și crearea viitorului interpret de muzica populara, de asemenea a specialistului in domeniul patrimoniului muzical imaterial, direcție actuala importanta și absolut necesara sub aspectul salvgardarii și valorificarii acestui domeniu al culturii naționale. Scopul notelor de curs este de a trasa repere fundamentale la tema Interpretarea creațiilor vocale nerituale, necesare pentru transmiterea și însușirea de catre studentul de la specialitatea Canto popular a unui segment important din cadrul cursului de Istoria artei interpretative vocale populare; de a înțelege importanța promovarii folclorului muzical vocal în contemporaneitate prin prisma educației și pegatirii la cel mai înalt nivel profesional.

Description

Keywords

cântec popular românesc, doină, baladă populară, interpret de muzică populară

Citation

BADRAJAN, Svetlana. Interpretarea creațiilor vocale nerituale. Chișinău: AMTAP, 2019.