ДЕКАДA МОЛДАВСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ 1960 ГОДА: УСПЕХ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ ДОЙНА

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Acest articol tratează evoluarea capelei corale „Doina” în cadrul Decadei artei şi literaturii RSS Moldovenească în perioada 27 mai – 7 iunie 1960, ca prima recunoaștere largă a colectivului. Este analizată activitatea de pregătire a programului de concert, se demonstrează recenzii de înaltă apreciere din presa aliată despre nivelul interpretativ al capelei pe scenele din Moscova. Se concluzionează că participarea capelei într-un proiect cultural atât de important la nivel unional a fost un eveniment-cheie în formarea și dezvoltarea colectivului, ca interpret de primă mărime a muzicii academice corale în RSSM, această evoluare constituind dovada recunoașterii internationale a capelei „Doina”.
This article deals with the performance of the Doina Choir Chapel within the Decade of Moldovan Art and Literature in Moscow from May 27 to June 7, 1960, as the first wide recognition of the collective. The work on the preparation of the concert programs is considered, reports and reviews are given in the Union press about the high level of the performances of the chapel, which took place on various stage venues in Moscow. It is concluded that the participation of the Choir in such a significant cultural event of all-Union level was a key event in the formation and development of the collective as the leading performer of choral academic music in the MSSR, and also that these performances testified to the international recognition of the Doina Choir Chapel.

Description

Keywords

Vladimir Minin, Decada artei şi literaturii RSS Moldovenească, capela corală Doina, interpretare corală

Citation

БЛЫНДУ, Наталья. Декадa молдавского искусства и литературы в Москве 1960 года: успех хоровой капеллы Дойна. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, 2023, pp. 107-113. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.16

Collections