PREMISELE APARIŢIEI MUSICALULUI ROMÂNESC: PAGINI DE ISTORIE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Musicalul este un gen al teatrului muzical de orientare non-academică, care îmbină sincretic literatură, teatru, muzică, dans, scenografie, light design, creând astfel un spectacol pentru publicul de toate vârstele. Scopul articolului constă în analiza premiselor apariției musicalului pe scena românească, precum și scoaterea la iveală a primelor încercări de creare a musicalului național.
The musical is a genre of the musical theater of non-academic orientation, which syncretically combines literature, theater, music, dance, scenography, light design, thus creating a show for audiences of all ages. The purpose of the article is to analyze the premises of the appearance of the musical on the Romanian stage, as well as to reveal the first attempts to create the national musical.

Description

Keywords

teatrul muzical, vodevil, operă comică, operetă, musical

Citation

POSTOLACHE, Inga. Premisele apariţiei musicalului românesc: pagini de istorie. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 89-96. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.13

Collections