CONCERTUL PENTRU VOCE ȘI ORCHESTRĂ: ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Scopul studiului este de a investiga particularitățile și specificul concertelor pentru voce și orchestră, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra trăsăturilor distinctive, valorii interpretative și a semnificației culturale a acestui gen muzical. Prin analiza unor mostre reprezentative ale acestui gen muzical, cercetarea își propune să ofere o înțelegere mai profundă a evoluției și a impactului acestui gen în contextul muzicii clasice contemporane punând accent pe contribuțiile aduse de compozitorii din Republica Moldova, precum T. Zgureanu și O. Negruța. The aim of this research is to investigate the particularities and specifics of concerts for voice and orchestra, providing a comprehensive perspective on the distinctive features, interpretative value, and cultural significance of this musical genre. By analyzing representative examples, the study aims to reveal a deeper understanding of the evolution of vocal concerts in the landscape of contemporary classical music, with a focus on the contributions made by composers from the Republic of Moldova.

Description

Keywords

concerte pentru voce și orchestră, compozitori din Republica Moldova, Teodor Zgureanu, Oleg Negruța

Citation

COȘCIUG, Tatiana. Concertul pentru voce și orchestră: istorie și contemporaneitate: rez. tz. de doct. Chișinău, 2024. 29 p.