DIFICULTĂȚI ORCHESTRALE DIN REPERTORIUL ORCHESTREI SIMFONICE A AMTAP. MUZICA SEC. XX: crestomaţie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lucrarea metodică Dificultăți orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Muzica sec. XX este o crestomație la disciplina Orchestra simfonică destinată studenților și masteranzilor specialității Instrumente orchestrale cu scopul facilității studiului partidelor instrumentale pentru o mai bună integrare în orchestră. În crestomație sunt incluse fragmente din câteva creații reprezentative în diverse genuri (simfonic, concertant și vocal-simfonic) compuse de compozitori ai sec. XX ce aparțin diferitelor școli naționale (germană, rusă și engleză) unele dintre care au fost pentru prima dată interpretate la Chișinău anume de orchestra simfonică a AMTAP. Fiecare din ele este precedată de o scurtă notă cu informații despre compozitor și lucrarea respectivă.
The methodical work Orchestral excerpts from the repertoire of the Academy of Music, Theater and Fine Arts Symphony Orchestra (Music of Composers from Moldova and Romania) is a chrestomathy aimed at the bachelor and master degree students majoring in Orchestral Instruments, compiled with the purpose of facilitating the study of orchestral parts for a better adaptation in a symphony orchestra. The chrestomathy includes fragments from several symphonic works by important composers of XX century composers representing different national schools – German, Russian and British some of which were first performed in Chisinau by the AMTFA symphony orchestra. Each one is preceded by a brief information note about the composer and the piece.

Description

Keywords

orchestră simfonică, studiul partidelor instrumentale, muzica sec. XX

Citation

ANDRIEŞ, Vladimir. Dificultăți orchestrale din repertoriul Orchestrei simfonice a AMTAP. Muzica sec. XX: crestomaţie. Chişinău, 2019.