CLEPSIDRA PENTRU ACORDEON, VIOLONCEL ȘI PIAN DE VLAD BURLEA: ASPECTE COMPOZIȚIONALE ȘI ALE TRATĂRII ACORDEONULUI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Vlad Burlea este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori din Republica Moldova în actualitate, care abordează în mod original tematici artistice variate și interesante. Clepsidra este o premieră pentru componistica națională, fiind analizată în articolul de față pentru prima dată. În această creație sunt întrunite mai multe aspecte inovaționale precum: componența instrumentală care include acordeonul alături de violoncel și pian, aplicarea extinsă a mai multor tehnici componistice, artistice și de interpretare contemporane în partida acordeonului. În urma unui interviu realizat cu compozitorul, autorul articolului relevă aspecte legate de conceptul componistic și forma creației, expune date din istoria apariției acesteia și realizează o analiză interpretativă a partidei acordeonului, din punctul de vedere al implementării tehnicilor inovative.
Vlad Burlea is one of the most famous composers in the Republic of Moldova of the present day, who originally approaches various and interesting artistic themes. The Hourglass is a premiere in the national composition, being analyzed in this article for the first time. In this creation are gathered several innovative aspects, such as: the instrumental composition that includes the accordion alongside the cello and piano, the extensive application of several contemporary compositional, artistic and interpretation techniques, in the accordion part. Following an interview with the composer, the author of the article reveals aspects related to the compositional concept and the form of the creation, exposes data from the history of its appearance and carries out an interpretative analysis of the accordion part, from the point of view of implementing innovative performing techniques.

Description

Keywords

Clepsidra pentru acordeon, violoncel și pian, Vlad Burlea, arta de interpretare la acordeon

Citation

MÎRZAC, Sergiu. Clepsidra pentru acordeon, violoncel și pian de Vlad Burlea: aspecte compoziționale și ale tratării acordeonului. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 23-30. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.03

Collections