1.1. Biobibliografii

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  MIHAIL MUNTEAN: Biobibliografie
  (AMTAP, 2013) Nechiforeac, Vasilisa; Teodor, Svetlana; Scorpan, Irina
  Personalitate remarcabilă, Mihail Muntean, a contribuit prin vasta sa creație la evoluția culturii noastre, a deschis noi drumuri, dovedind prin calitatea recunoscută a talentului său în lume, că cel puțin în cultură putem comunica de pe poziții egale. La împlinirea a 70 de ani a Maestrului Mihail Muntean, Biblioteca îi dedică această lucrare bibliografică. Prezenta lucrare bibliografică este un omagiu adus Omului de Cultură și profesorului – Mihail Muntean. Biobibliografia încearcă să-i reconstituie întreaga activitate, începînd cu anul 1971 şi pînă în anul 2013, anul apariției lucrării.
 • Item
  GLEB CIAICOVSCHI-MEREŞANU (1919-1999): Biobibliografie
  (AMTAP, 2009) Nechiforeac, Vasilisa; Teodor, Svetlana; Scorpan, Irina
  Această lucrare biobibliografică este un omagiu adus muzicologului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu la împlinirea a 90 de ani de la naştere şi 10 ani de la trecerea în eternitate. Personalitate complexă, deschizător de drumuri în mai multe domenii, timp de cîteva decenii a desfăşurat o activitate prodigioasă de folclorist, muzicolog, critic muzical, compozitor, pedagog, cercetător, publicist, organizator şi animator pasionat al vieţii culturale.
 • Item
  VLADIMIR AXIONOV: Biobibliografie
  (AMTAP, 2015) Brașoveanu, Matvei; Gribincea, Aurelia; Teodor, Svetlana;
  În lucrare sunt incluse cărţi, elaborări metodice, articole, recenzii, note, materiale nepublicate şi emisiuni radiofonice selectate din cataloagele şi colecţiile Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, publicaţii ale Camerei Naţionale a Cărţii, materiale din fonoteca Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”, precum și din biblioteca şi arhiva personală a savantului, unele titluri fiind extrase din surse electronice. Conţinutul biobibliografiei este grupat în şapte compartimente: Lucrări ştiinţifice , Lucrări metodico- didactice , Articole de prezentare, omagii, opinii, emisiuni radiofonice , Vladimir Axionov – redactor, conducător ştiinţific, recenzent, Articole despre viața și activitatea lui Vladimir Axionov, Materiale din arhiva personală a muzicologului, Înregistrări din fonoteca „Teleradio-Moldova”, Indici auxiliari.
 • Item
  ELENA MIRONENCO: Biobibliografie
  (AMTAP, 2017) Teodor, Svetlana; Nechiforeac, Vasilisa
  Această lucrare bibliografică prezintă un omagiu profesorului şi muzicologului Elena Mironenco, activitatea căreia s-a soldat cu publicaţii şi realizări importante.
 • Item
  GHENADIE CIOBANU : Biobibliografie
  (Lumina, 2018) Nechiforeac, Vasilisa; Teodor, Svetlana; Ciobanu-Suhomlin, Irina
  Proiectată cu prilej aniversar, biobibliografia Ghenadie Ciobanu este un omagiu adus muzicianului polivalent – compozitor, pianist, profesor universitar, om politic, personalitate de o mare forţă spirituală, îndrumător al generaţiei tinere. Protagonistul lucrării este un compozitor activ, în plină afirmare, fidel unui stil propriu, ce cuprinde genurile simfonice, vocal-simfonice şi cameral. Paralel cu muzica academică, compozitorul se manifestă prodigios şi în genurile muzicii de film şi de spectacol, colaborând cu renumiţi regizori din republică şi din străinătate. Conlucrează cu diverse formaţii din afara ţării şi, astfel, reuşeşte să propage lucrările personale şi ale colegilor săi peste hotare, creând o imagine sugestivă a vieţii muzicale din spaţiul basarabean. Creaţiile Domniei Sale sunt interpretate atât în cadrul numeroaselor recitaluri şi concerte din Republica Moldova, România, Franţa, Germania, Grecia, Spania, Israel, Danemarca, Rusia, SUA, Estonia, China, Austria, El Salvador ş. a., cât şi în cadrul festivalurilor de talie naţională şi internaţională.