MODALITĂȚI DE ARANJAMENT A PIESELOR FOLCLORICE INSTRUMENTALE PENTRU VOCE, COR DE BĂRBAȚI ȘI ORCHESTRĂ DE MUZICĂ POPULARĂ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Una dintre ideile de bază în acest discurs este metoda experimentului în procesul de realizare a unui aranjament. Autorul își propune să argumenteze necesitatea dezvoltării cunoașterii unor modalități de aranjament a materialului muzical folcloric într-o variantă modernă, aplicate unei partituri orchestrale în contextul modernizării artei muzicale autohtone prin prisma experienței proprii de practician. Mai ales în piesele vocale, dar și instrumentale, autorul vine cu unele trăsături de aranjament mai noi în procesul de dezvoltare a materialului sonor. Una din trăsăturile esențiale ale acestui experiment este utilizarea corului de bărbați pe parcursul dezvoltării materialului muzical folcloric în piesele vocale, instrumentale sau orchestrale, introducerea unor intervenții de fanfară în partitura orchestrei de muzică populară, ce duc la o dezvoltare și mai amplă a materialului muzical.
One of the basic ideas in this discourse is experimentation in the arrangement process. The author aims to argue the need of developing the knowledge of some ways of arranging folk music material in a modern version, applied to an orchestral score in the context of the local musical art modernization through the prism of his own experience as a practitioner. Especially in vocal pieces, but also instrumental ones, the author comes up with some newer arrangement features in the process of developing the sound material. One of the essential features of this experiment is the use of the male choir during the development of the folk music material in the vocal, instrumental or orchestral pieces, the introduction of brass band interventions in the folk music orchestra score, which lead to an even wider development of the musical material.

Description

Keywords

muzică populară orchestrală, piese vocale folclorice, aranjament

Citation

AMIHALACHIOAIE, Mihai. Modalități de aranjament a pieselor folclorice instrumentale pentru voce, cor de bărbați și orchestră de muzică populară. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 54-60. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.07

Collections