INFLUENŢA PLEIN-AIRULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII PERCEPŢIEI VIZUALE A STUDENŢILOR ÎN PICTURĂ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Autorul pune în valoare o metodă specifică de dezvoltare a percepţiei vizual — plein-airul, care este considerată una dintre cele mai eficiente în educaţia artistico-plastică a studenţilor, în special, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor percepţiei vizuale prin creaţii proprii de pictură. De asemenea, autorul punctează repere pentru o receptare corectă şi eficientă a mediului înconjurător redat pe suprafaţa tabloului/pânzei direct în sânul naturii. Aplicând tehnici şi tehnologii picturale, studenţii/educabilii însuşesc cele mai importante structuri şi modele ale tabloului artistic al naturii/din natură, se familiarizează cu sistemul perceptiv-vizual şi estetic. Astfel, începe formarea şi stabilirea atitudinilor şi relaţiilor cu lumea şi mediul înconjurător pe care studenţii le pot reda printr-o viziune proprie.
The author emphasizes a specific method for the development of visual perception, which is considered one of the most effective in the artistic-plastic education of students, especially for the training and development of visual perception skills through own painting creations, such as plein-air. It marks milestones for a correct and efficient reception of the environment rendered on the surface of the painting/canvas directly in the bosom of nature. Applying pictorial techniques and technologies, students/learners acquire the most important structures and models of the artistic picture of nature, familiarize themselves with the perceptual-visual and aesthetic system; begins to form and establish attitudes and relationships with the world/environment, which he can reproduce in his own vision.

Description

Keywords

plein-air, percepţie vizuală, pictură

Citation

JABINSCHI, Ion. Influența plein air-ului la dezvoltarea percepției vizuale a studenților în pictură. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt., 15 apr. 2022, Chişinău. Chișinău: Notograf Prim, 2022, pp. 123-128. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: 10.55383/iadc2022.24

Collections