ELEMENTE FOLCLORICE ÎN CREAȚII VIOLONISTICE DE FILIAȚIE ROMÂNEASCĂ SEMNATE DE COMPOZITORI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII 1950-1960

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Componistica moldovenească abundă în nume și creații ce demonstrează o atitudine temeinică și un interes în permanență sporit al compozitorilor pentru folclorul moldovenesc. În perioada anilor 1950-1960, compozitori precum Ștefan Neaga, Eugen Coca, Alexei Stârcea, Leonid Gurov, Gheorghe Neaga, David Gherșfeld, Solomon Lobel, Valerii Poleacov și alții au semnat opusuri reprezentative, în partiturile cărora vioara ocupă un loc de frunte. Această constatare urmează a fi argumentată în cele ce urmează prin prezentarea succintă a câtorva mostre din diferite genuri ale muzicii instrumentale care probează legătura viorii cu domeniul folcloric.
Moldovan music composition abounds in names and creations that demonstrate a thorough attitude and an ever-increasing interest of the composers in Moldovan folklore. During the years 1950-1960, composers such as Stefan Neaga, Eugen Coca, Alexei Stârcea, Leonid Gurov, Gheorghe Neaga, David Ghershfeld, Solomon Lobel, Valerii Poleacov and others signed representative works, in the scores of which the violin occupies a leading place. This finding is to be argued in what follows by briefly presenting several samples from different genres of instrumental music that prove the connection of the violin to the folkloric field.

Description

Keywords

compozitori din Republica Moldova, folclor moldovenesc, creații pentru vioară, David Gherșfeld, Leonid Gurov, Gheorghe Neaga

Citation

TĂLĂMBUŢĂ, Radu. Elemente folclorice în creații violonistice de filiație românească semnate de compozitori din Republica Moldova în anii 1950-1960. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 149-155. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.23

Collections