TEXTELE CÂNTECELOR POPULARE ROMÂNEŞTI: POETICITATE ŞI DILETANTISM ARTISTIC

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

În articol sunt analizate textele mai multor cântece populare româneşti. Autorul, prin analize concrete, susţine că autenticitatea este trăsătura definitorie a cântecelor populare, implicit, a textelor acestora. Ceea ce caracterizează textele cântecelor populare de autor din perioada de după independenţă, în special, sunt erorile de exprimare, sărăcia poetică, lipsa de afectivitate, de forţă de sugestie, de muzicalitate, de ambiguitate a cuvântului. Păstrând spiritul de petrecere, de bucurie totală, caracteristic perioadei construcţiei socialiste, o mare parte din presupusele cântece populare din Republica Moldova, din ultimele trei decenii, relatează despre fericirea colectivă a moldovenilor. The article addresses several issues related to the Romanian folk songs. Initially, the texts of several Romanian folk songs from the perspective of poetics are analyzed. The author, through concrete analyzes, shows that authenticity is the defining feature of folk songs, implicity of their texts. What characterizes the texts of these folk songs are errors of expression, poetic poverty, lack of affectivity, of the force of suggestion, of musicality, of the ambiguity of the word. Keeping the spirit of partying, of total joy, characteristic of the period of socialist construction, a large parte of the alleged folk songs in the Republic of Moldova, from the last 3 decades, relates about the collective happiness of Moldovans.

Description

Keywords

cântece populare, poeticitate, diletantism artistic

Citation

ȘCHIOPU, Constantin. Textele cântecelor populare româneşti: poeticitate şi diletantism artistic. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 107-111. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.17

Collections